Závody Do Vrchu


Z vody do vrchu 5 z ř 2020 8 00 – 6 z ř 2020 18 00 4 6 9 2020 Z vody automobilů do vrchu opět na Benecku Byl jsem zde Akci navšt vilo 0 lid 0 5 0 hodnocen Rezervovat Vloni se v krkonošsk m středisku Benecko odjel jeden z nejlepš ch podniků posledn ch let zejm na co se t če atmosf ry Zobrazit v ceCo jsou to Z VODY DO VRCHU Z vody cestovn ch a formulov ch vozů na uzavřen komunikaci, kter startuj v předem určen ch intervalech C lem každ ho z vodn ka je dos hnout co nejlepš ho času Jeden z vod se skl d ze dvou až tř j zdBMW E46 330ci a š len j zda do vrchu Z vod do vrchu „Wadi Chahrour Hillclimb“ vedouc městem Libanon jihov chodně od Bejrůtu nabral nečekan obr tky …Z vody automobilů do vrchu je druh automobilov ho sportu, při kter m je c lem z vodn ho jezdce zdolat trať v co nejkratš m čase Trať mus sv m charakterem odpov dat specifikům z vodu do vrchuSvět motorů Mezin rodn z vody do vrchu N měšť 15 minut Svět motorůPořadatel kvůli pandemii nov ho typu koronaviru a n sledn m preventivn m opatřen m zrušili na červen pl novan automobilov z vod do vrchu na slavn trati Ecce Homo ve Šternberku na Olomoucku Akci chtěj uspoř dat později Na internetov ch str nk ch šternbersk radnice to ozn mil Automotoklub Ecce Hommo ŠternberkProfesion lna a amat rska automobilov s ťaž pretekov do vrchu Image 01 VITAJTE Image 02 NA JAZDE Image 03 DOBšINSK HO KOPCA Image 04 VITAJTE Image 05 NA JAZDE Image 06 DOBšINSK HO KOPCA Preteky do vrchu Rally Autoklub sk enME veter nů v běhu do vrchu a trailu, Madeira, Portugalsko ve schvalov n 10 12 5 ME veter nů na silnici, Porot Santo, Portugalsko ve schvalov nBěhy do vrchu lze rozdělit na dvě z kladn discipl ny Klasičtějš variantou je běh pouze do vrchu a druhou discipl nou jsou běhy nahoru dolů Tyto z vody jsou atraktivnějš pro div ky, protože mohou m t start i c l na stejn m m stě Nejstarš historick z znamy o běhu do vrchu poch zej ze Skotska z roku 1068Od Michal Vost rek 2022 05 02T21 12 15 02 00 2 května 2022 EDDA Cup, Fotogalerie 2022, Z vody do vrchu • přin š m V m fotogalerii z pokračov n seri lu ZAV EDDA Cup 2022, kter se konal na trati Makarov Kraselov 100 Čtěte d le 10 …Z vody automobilů do vrchu Historie Z vodu 12 12 2012 22 21 Historie „Z vodu automobilů do vrchu Vyskeř“ Na adrese www zavvysker rajce idnes cz byly um stěny fotografie, videa, startovn listiny, v sledky a dalš různ dokumenty, kter se podařilo shrom ždit z 22 uspoř dan ch ročn ků tohoto z vodu a to od rokuZ vod do vrchu dlouh 0, 19 km veden ter nem Přidej svou zkušenost ze z voduSeri l časovek do vrchu Vrchařsk liga 2019 Propozice VL 2019 V sledky 1 z vod VL N chod 10 4 2019 v sledky kateg , absol 2 z vod VL Mal Svatoňovice 24 4 2019 v sledky kateg , absol Mistrovstv Kr lov hr kraje v časovce do vrchu Benecko 8 5 2019 v sledky z vodu open 3 z vod VL, absolutn pořadZ vody do vrchu 22 अगस्त 2020 Pos l me velmi smutnou zpr vu z letošn ho Laudonu Jiř Los, věčně usměvav a srdečn člověk, dnes při prvn m tr ninku prohr l svůj boj s časom rou Věnujte mu, pros me, tichou vzpom nkuZ vody automobilů do vrchu ZAV je druh automobilov ho sportu, při kter m je c lem z vodn ho jezdce zdolat trať v co nejkratš m čase Trať mus sv m charakterem odpov dat specifikům z vodu do vrchu Z vod je charakterizov n n sleduj c mi předpisy každ automobil startuje individu lně a jede určenou trasu až na c lovou č ru068 Praha Břevnov z vod do strm ho vrchu 067 Karel Buchnar Šestidenni 1957 Špindlerův Ml n Motokros a enduro Kategorie m 80 m di 061 Holice 1979AKRČS z vod do vrchu Zbraslav–J loviště zbytečně zavrhnul, svou pozornost přesunul na z vody jin ho typu Roku 1931 se jel na trati ze Zbraslavi k J lovšti naposledy Šestadvacekr t na t to trati mohli d v ci vidět žasn souboje z vodn ch strojů a b t svědky mnoha rekordů, kter ch rok od roku přib valoJel sem jednou na uzavřen trati kde jeli z vody do vrchu ale auta a ta slečna a kr sn policistlka n s tam pak pustila adocela masakr, ale jinak nevimZ vody automobilů do vrchu přiv t n ročn trať na vrch Kor b 29 5 2014, 19 47 Na motoristick m poutn m m stě, kdyňsk m Kor bu, se o nadch zej c m v kendu sejde stovka častn ků Edda cupu, aby v Česk m mistrovstv z vodů automobilů do vrchu bojovali o v tězstv a body do celkov ho hodnocen seri lu NaV portugalsk m městě Braga se odehr lo druh dějstv letošn ho Mistrovstv Evropy v z vodech automobilů do vrchu Zat m nej spěšnějš z vod ve sv kari ře zaznamenal n šCunkov, z vod do vrchu Propozice 26 7 2017 středa 47 ročn k SILNIČN HO CYKLISTICK HO Z VODU DO VRCHU CUNKOV Mistrovstv Jihočesk ho svazu cyklistiky v časovce jednotlivců ml deže do vrchu pro rok 2017 Z vod Jihočesk amat rsk ligy 2017Ročn k 36 Přev šen 650 Typ z vodu Běh do vrchu M sto a čas prezence Jansk L zně městsk řad M sto a čas startu Jansk L zně, kolon da, 9 00 Doprovodn z vody a program pochod, Lidov běh Ofici ln webov str nky maratonstav cz Z vod v běhu do vrchu dlouh 8, 6 km, kter vede po velmi dobrZ vody do vrchu EDDA cup Kor b 2019 tř da SAXO cup v ce 0 0 Spustit prezentaci Nahl sit album Pokračujte v prohl žen Dalš alba autora Edda CUP Kor b 2020 OKFF Expedice Krusne hory II 2020Krušnohorsk poh r mezin rodn automobilov z vody do vrchu Osek Cesta Tituln str nka gt řad a samospr vaKr tk z vody do vrchu již splnily sv posl n a obecenstvo si ž dalo důkladnějš pod vanou na z vod , kter by kladl na konstrukci vozidel a obratnost jezdců daleko težš podm nky, nežli tomu bylo dosud u z vodů do vrchu Sportovn komise se usnesla, že z vod Brno– Soběšice se v roce 1929 pojede naposledy, už vEDDA CUP Radot n 2019 z vody automobilů do vrchu – otabr – album na Rajčeti otabr EDDA CUP Radot n 2019 z vody automobilů do vrchu Tradičn pražsk z vod do vrchu na trati Radot n Kopanina Počas př lo a mnoho div ků sledovalo nap nav souboje o vteřiny Pěkn z vod kr sn ch aut v ceAlba Videa Nov Lid KategorieMedia in category quot Z vod do vrchu Sch ber Stožec quot The following 7 files are in this category, out of 7 total Bohmerland 600 langtourenmodel 1928 jpg 740 303 291 KB“Čtěte vše o t matu Z vody do vrchu na webu Extra cz ⚡ Čerstv zpr vy, aktu ln informace, bohat fotogalerie, videa, vztahy a emoce ”Aenean id nunc mauris Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus Sed eget purus dui Etiam sit amet convallis lectus Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et …Soubory ke stažen s20c 418091314190 0a005 pdf PDF, 330, 18 KB oficialni plakat zavodu automobilu do vrchu viii divacka 13 divaky 21 23 9 2018 4c8f5 jpg JPGautomobilov z vody do vrchu 1 kolo Vola Timing www vola fr Msports Pro 2 08 www GlobalSportTiming cz Karel Sajdl 420 602 123 970 14 5 2022 Ročov 14 5 2022 at 12 15 Page 1 1 RankBib Name Time Gap SE do 1400 SE do 1600 1121VALKUS Anton n 1 46 26 2 43KLIKORKA Jakub 1 53 59 7 33 SE do 2000 1463DAVID Filip 1 40 55V sobotu 5 9 pokračoval Dobrušsk poh r časovkou jednoltivců do vrchu na 10 km z Habrov s c lem v Uhř nově a HSK t m si opět odvezl medailov pozice ve všech kategori ch Starty byly provedeny intervalově po 1 minutě a prvn startuj c vyrazil na trať derme 10 hodiny dopoledneV roce 2022 uspoř d me z vod quot Kr lick Sněžn k quot beze stopy quot se skromnou vrchařskou atmosf rou Př vlastek quot beze stopy quot znač to, že po běžc ch na našich z vodech nezůstane v krajině ž dn odpad, ž dn značen z vodu, ž dn pytle s plastov mi tal ři Běžci nedostanou ž dn igelitky se sponzorsk mi propagačn mi předměty, v herci obdrž skromnouA z ř je nabit poh rov mi z vody jak tradičn mi, tak i premi rov mi a to na silnici i v ter nu Z řijov z vodn program zahajuje v p tek 4 9 2020 premi rov Sokolovsk 24 MTB – Časovka do vrchu MTB vs RUN Tento z vod je určen pro věkov kategorie poč naje mladš mi ž ky a ž kyněmi Pro dětskVoln cz Nov m pražsk m arcibiskupem bude po Dukovi Graubner Vatik n by ho měl ozn mit dnes Jak se mlsalo za prvn republiky Lahůdk řstv a cukr rny nab zely chleb čky i ananas V m, že jsi hromada šrotu Co nesm te nikdy podepsat při koupi ojet ho auta Atletka prožila nočn můru, c l protnula hlavou Div ci aniProjeďte si z vod do vrchu z pohledu jezdce Lamborghini Kapit nem hokejistů bude opět točn k Červenka K ruce m asistenty Krejč ho a Šcotku Levnějš než hamburger Rusk hvězdy KHL postihla bizarn v měna, st ly drobn24 07 2020 do rubriky Duatlon vloženy propozice 6 ročn ku tohoto z vodu, kter se bude konat opět v neděli 6 9 se startem v 10 00 od Sokolovny V Unhošti 25 06 2020 vloženy v sledky 15 ročn ku Crossu R O 20 06 2020 do rubriky Velk vrch vložen aktualizovan statistika častiKategorie elektrokola, koloběžky, motorky, tř kolky, motok ry D lka trati 1200m Přihl šky pos lejte na email ekolo seznam czZ vody do vrchu Posledn fotografie Velk cena Konst L zn 2012 Obl ben odkazy Sb rka podpisov ch karet by Šlaušek Sb rka rally karet by Spaceman Sb rka podpisov ch karet by Luke Sb rka podpisov ch karet by Hurvajs Foto by Hurvajs Vyhled v n ArchivJezd se ještě u n s z vody ter nn ch moto do vrchu Nezapomenu a nejen j na slavn exces, kdy jsem vybrnknul kouli přes mantl a zavřen okno rovnou do zahr dky a na stůl před hospodou To se mě p r lid ptalo, jestli jsem byl tak ožral , nebo to byl mistrovsk z měr To prvn je pravda, ale nikdy jsem toHlavn z vod M R mužů a žen, Maratonstav esk poh r v bhu do vrchu 11, 7 km 740 m 260 m Tvoř jej 1x okruh 2, 2 km v obci Nov Lhota, d le trať vede spolenou st se z vodem juniorů na Šibenick vrch , d le pak po turistick zna ce vrchol upec a od tam až do c le po erven turistickvrchu Z vody vběz ch do vrchu proch z mnoh mi změnami amy se pokus me oslavovat kr snou historii tohoto sportu, jehož byly Jansk L zně vždy důležitou souč st Do dalš ch let bych česk m běhům do vrchu př l tako v rozvoj jak zaznamenaly za 35 let39 ročn k z vodu mistrovstv Evropy automobilů do vrchu a na legend rn trati Ecce Homo Zdroj Den k Jan Poř zek Jedn m ze spolu koment torů byl i odborn k na z vod 24 hodin Le Mans a koment tor tohoto z vodu na TV Eurosport, Martin Straka Zdroj Den k Jan Poř zekV t v s ček pětice různ ch odvětv – klasick rally, z vody do vrchu , okruhov rallycross, bl zniv Extreme Khana a souboje bugin Video n že se zaměřuje na prvn dvě jmenovan V rychl m sledu si kromě trat linouc ch se americkou poušt , Afrikou, Japonskem, či Sibiř , můžete povšimnout star ch i nov chZ vod mistrovstv Evropy automobilů do vrchu na legend rn trati Ecce Homo ve Šternberku 2019 Zdroj Den k Jan Poř zek 39 ročn k z vodu mistrovstv Evropy automobilů do vrchu a na legend rn trati Ecce Homo,Běh do vrchu Mosty Skalka, memori l Milana Podešvy Poč tky běhu do vrchu Mosty Skalka sahaj do 80 let a jsou spojeny se jm nem Milana Podešvy jako organiz tora t to akce Běh se tenkr t poř dal v letn m obdob , ale trasa se t měř shodovala se součaUnik tn z vod do vrchu automobilů a motocyklů Rataj k 2022 je zpět Před 10 měs ci V sobotu 26 června 2022 se městys Rataje nad S zavou opět rozezn řevem historick ch aut a motocyklůwww maxxovo estranky cz Fotoalbum Z vody do vrchu Laudon 2009 vod Fotoalbum Z vody do vrchu Laudon 2009Martin Staněk Fiat 126p N sedlovice 2013 2 z vodn j zda neděle If playback doesn t begin shortly, try restarting your device Full screen is unavailable Learn More Videos you watch may be added to the TV s watch history and influence TV recommendationsMezin rodn z vody automobilů do vrchu st nad Orlic vod Kalend ř akc Detail čl nku 28 05 2016 29 05 2016 st nad Orlic Již 28 29 května se v st nad Orlic bude konat 56 a 57 ročn k mezin rodn ch z vodů automobilů do vrchu steck 21 jako memori l Miroslava Urbana a Maverick Rescue Cup 2016Česk mistrovstv ZAV EDDA cup z vody do vrchu Krušnohorsk poh r z vody do vrchu Triola cup z vody do vrchu MAVERICK RESCUE EURO cup z vody do vrchu Carbonia cup z vody na okruz ch ARC BRNO vytrvalostn z vody na okruz ch Historick v sledky a fotografie www euromontagna com RaceChrono měřen časuV portugalsk m městě Braga se odehr lo druh dějstv letošn ho Mistrovstv Evropy v z vodech automobilů do vrchu Zat m nej spěšnějš z vod ve sv kari ře zaznamenal n šLetošn kvalda na ME v běhu do vrchu bohužel beze mne 23 05 2019 20 44 Z vodn sez na 2019 pro mě v podstatě ještě nezačala a prvn velk z vod MČR v běhu do vrchu naKažd kategorie bude vyhl šena dle počtustartuj c ch v n Minim ln počet startuj c ch pro vyhl šen prvn ch tř v kategorii, je 5 startuj c ch V těz bude vyhl šen v každ m př padě Jestli budou i ceny, se ještě rozhodneme V c li, v are lu HS Alšovka, m každ z vodn k n rok na knaka a piv ka, po předložen l stku, kter dostane po zaplacenMERKURIA Z VODY DO VRCHU 1982 KOMPLETN Č SLO SMZ vod motocyklů do strm ho vrchu přin š řadu dramatick ch situac Zdroj Den k Martin Koz k V Ch nově se opět pojede z vod motocyklů do strm ho vrchu Zdroj Den k V Ch nově se opět pojede z vod motocyklů do strm ho vrchu Zdroj Den k V Ch nově se opět pojede z vod motocyklů do strm ho vrchuBěh do vrchu Běh do vrchu je z vod , kter zahajuje školn sportovn aktivity v nov m školn m roce Z vodn ci mus zdolat pouh ch 365m, ale s přev šen m 85m s c lem na Kadaňsk rozhledně Z naš tř dy se um stili na 3 m stě v kat starš ch ž kyň Tereza Wicherov , na 4 m stě v kat starš ch ž ků JanB H DO VRCHU ro n k JIEROU 24 Eervence 2022 Sportovn hala TJ Spartak od 12 00 do 13 30 hod Doln n m st ve 14 00 hod 8, 5 km asfalt a ter n 1 2 m junioYi, juniorky do 19 let muži do 39, 49, 59, 69, 70 let a v ce ženy do 34, 44, 54, 55 let a v ce finan n a v cn , tombola www maratonstav cz, www beh cz,K jov zdolal Př dol až na penalty, dva duely znemožnil d šť Hlavn str nka Z vod motocyklů do strm ho vrchu přin š řadu dramatick ch situac Zdroj Den k Martin Koz k V Ch nově se opět pojede z vod motocyklů do strm ho vrchu Zdroj Den kRataj k, z vod veter nů v j zdě pravidelnosti do vrchu v Rataj ch nad S zavouJAWA ČZ Z VOD DO STRM HO VRCHU KOMPLETN Č SLO 6918349639 JAWA ČZ Z VOD DO STRM HO VRCHU KOMPLETN Č SLO add Prodat zbož v t to kategorii Aukro Auto moto Př slušenstv k veter nům Ostatn JAWA ČZ Z VOD DO STRM HO VRCHU KOMPLETN Č SLO Aukro Auto moto Př slušenstv k veter nům Ostatn visibilityZ vod motocyklů do strm ho vrchu v Ch nově V těz tř dy ČZ Jan Likler kouzl na ch novsk m kopci se sv m motocyklemZ vod motocyklů do strm ho vrchu v Ch nově V těz tř dy ČZ Jan Likler kouzl na ch novsk m kopci se sv m motocyklemZ vody automobilů do vrchu HOBBY OPEN CUP 2019 Nov Seninka Kladsk sedlo Typ akce sport, aktivn vyžit automobilov sport plak tZ vod do vrchu na Benecko, patř k těm n ročnějš m ale mezi jezdci k těm nejobl benějš m O jeho obl benost svědč že startovn listina je vždy naplněna během několika m lo dnů Je tak div cky obl ben a vyhled v n A mimoř dnou př zeň div ků, si letos už vala i Tereza Machova a cel RTM Motorsport teamProfesion lna a amat rska automobilov s ťaž pretekov do vrchu Image 01 VITAJTE Image 02 NA JAZDE Image 03 DOBšINSK HO KOPCA Image 04 VITAJTE Image 05 NA JAZDE Image 06 DOBšINSK HO KOPCA Preteky do vrchu Rally Autoklub sk ennr kdy z vod Typ rozpis v sl foto foto 1 7 5 Sezemice časovka zde 2 8 5 Sezemice hromadn zde 3 22 5 Pahorek čas do vrchu zde 4 5 6Silničn z vod JAL ve Volyni – 18 km 7 km SILNIČN KOLO BĚH 2 9 Duatlon v Budičovic ch – 6 km 12 km 3 km BĚH MTB BĚH 30 9 MTB časovka do vrchu Paseky – 5 km CYKLOKROS MTB 28 10 T l nsk des tka – 10 km BĚH 11 11 Cyklokros ve Volyni – 50 min CYKLOKROS MTB 26 12 Běh kolem T l ň ku – 5 kmZ vod M ru Juniorů Course de la Paix Juniors 3 – 6 5 2018 Terez n etapov z rozpis, v sledky Mistrovstv Česk republiky 2018 v časovce jednotlivců starš ch ž ků, starš ch ž kyň, kadetů a kadetek, v časovce družstev juniorů a mužůBMW E46 330ci a š len j zda do vrchu Z vod do vrchu „Wadi Chahrour Hillclimb“ vedouc městem Libanon jihov chodně od Bejrůtu nabral nečekan obr tky …Nejbližš term n z vodu je tradičn běh do vrchu Svatobor Memori l Evy Hrabov , kter se bude konat 20 3 2022 M me pro V s velkou novinu z vod byl zařazen do Česk ho poh ru v běhu do vrchu Sleduje naše str nky, kde se v dohledn době objev propozice k z voduMezin rodn z vody do vrchu v st nad Orlic patřily bezesporu k těm větš m akc m a k velmi obl ben trati pro z vodn ky steck 21 měla několika letou tradici za jej ž udržov n bylo nutn vzd t čest jej mu „Otci“ Miroslavu Urbanovi V roce 2012 bohužel p Urban prohr l svůj boj o život s těžkou nemocJel sem jednou na uzavřen trati kde jeli z vody do vrchu ale auta a ta slečna a kr sn policistlka n s tam pak pustila adocela masakr, ale jinak nevimPandemie koronaviru zbrzdila i z vody do vrchu Česk šampion t bude m t jen pět zast vek a startuje až nyn o v kendu ve Vrbně Z vodn ci přizn vaj , že už se nemohou dočkat, i když s touhle trat moc zkušenost nemaj Natr nov no maj , ale bez konfrontace při z vodech vlastně nevěd , co od sebe mohou čekatZ vody do vrchu Sekce s novinkami z našeho z vodn ho t mu EDDA CUP Kdyně 2019 3 podnik se jel na tradičn trati ve Kdyni Z vod pro n s skončil 3 m stem ve tř dě H2 EDDA CUP Jemn ky 2019 Edda cup pokračoval u Mlad Boleslavi v obci Jemn ky Z vody skončili spešně a to sobotn m v tězstv m a neděln m 2 m stemZ vody automobilů do vrchu přiv t n ročn trať na vrch Kor b 29 5 2014, 19 47 Na motoristick m poutn m m stě, kdyňsk m Kor bu, se o nadch zej c m v kendu sejde stovka častn ků Edda cupu, aby v Česk m mistrovstv z vodů automobilů do vrchu bojovali o v tězstv a body do celkov ho hodnocen seri lu NaBěh na Pekl k je z vod v běhu do vrchu stylem nahoru a dolů , kter se běž na technicky n ročn okruhov trati vedouc po lyžařsk sjezdovce a singletrailov ch stezk ch v are lu Pekl k Z vod je otevřen , tud ž se z vodu může z častnit každ , kdo se nezalekne technicky n ročn trati se značn m pozitivn m přev šen mBMW video Z vody do vrchu BMW 635 SCI celkem web navšt vilo 140 985 1 verzi webu navšt vilo 105 632 2 verzi webu navšt vilo 194 739 posledn aktualizace 12 05 2022Cunkov, z vod do vrchu Propozice 26 7 2017 středa 47 ročn k SILNIČN HO CYKLISTICK HO Z VODU DO VRCHU CUNKOV Mistrovstv Jihočesk ho svazu cyklistiky v časovce jednotlivců ml deže do vrchu pro rok 2017 Z vod Jihočesk amat rsk ligy 2017Z vod automobilů do vrchu poř dan pod patronac středn ho automotoklubu AMK m v Liberci svoji tradici, jel se již poosm Je souč st s rie automobilov ch kl n , kter se jezd na různ ch m stech cel republiky V několika kategori ch mezi sebou měř s ly soudob auta i veter ny, jezd se třeba i oKrušnohorsk poh r mezin rodn automobilov z vody do vrchu Osek Cesta Tituln str nka gt řad a samospr vaBluestone mezin rodn z vod dvojic do vrchu Z Waltersdorfu do H Světl Rad und Ski Grosschenau 10 11 9 Sportovn hry pro nevidom , po dva dny 8 discipl n 20 10 Až na vrchol k Luži běžeck z vod na vrcholek Luže 30 12z vody do vrchu video Z vod – Wikipedie Nejběžnějš z vod představuje překon v n určit vzd lenosti, ale mohou to b t i jin koly vyžaduj c rychlostAlba Videa Nov Lid KategorieTři z vody do vrchu o v kendu Hned tři z vody automobilů do vrchu se uskutečn o nadch zej c m v kendu, dva z nich jsou vyloženě veter nsk , ten třet pak spojen se z vodem současn ch cestovn ch automobilů A kdo by si nevybral, tak …Vznikl pro z vody do vrchu , ale vyhr l vůbec někdy nějak Jak b valo kdysi v česk kotlině obvykl , z vodn ci ve snaze vyhr vat často předv děli až neuvěřiteln kreace sv ch z vodn ch aut Mnohdy byla technika těchto vozů tak dobře zvl dnut , že by se za ni nemusela stydět ani mateřsk tov rna Do t toMedia in category quot Z vod do vrchu Sch ber Stožec quot The following 7 files are in this category, out of 7 total Bohmerland 600 langtourenmodel 1928 jpg 740 303 291 KBV portugalsk m městě Braga se odehr lo druh dějstv letošn ho Mistrovstv Evropy v z vodech automobilů do vrchu Zat m nej spěšnějš z vod ve sv kari ře zaznamenal n šZ vody automobilů do vrchu ZAV je druh automobilov ho sportu, při kter m je c lem z vodn ho jezdce zdolat trať v co nejkratš m čase Trať mus sv m charakterem odpov dat specifikům z vodu do vrchu Z vod je charakterizov n n sleduj c mi předpisy každ automobil startuje individu lně a jede určenou trasu až naZ vody do vrchu na Ještěd o v kendu O nadch zej c m v kendu 27 a 28 dubna se v Liberci uskutečn druh z vod letošn ho ročn ku Česk ho mistrovstv z vodů automobilů do vrchu – Edda cup, kter je vyps n jako Svijany Prix JeštědZ vod do vrchu Soběšice 2013 V sobotu 21 z ř se vydaly na prestižn z vod historick ch vozidel do vrchu „Brno – Soběšice“, kter ho se častnilo na 100 automobilů a t měř 200 motocyklů, tak dva vozy z Veteran Areny Oba sportovn automobily, tedy jak Tatra 75 sport, tak Aero 30, cestu do Brna a zpět nav cZ vod v běhu do vrchu Bouřň k 2018 neděle 23 z ř 2018 – po 2 cestě Bouřň ku na „Vr tka“ – po Hrobsk sjezdovce do c le na vrchol Bouřň ku Prezentace pod slalomov m svahem v Mikulově do 9 30 hod Pravidla, v klad tratě 9 30 hodz vody do vrchu 2015 Blatno Jestli se v m album l b Toto album může m t nevhodn obsah a souhlas te s Pravidly obsahu pro dospěl povolte si tuto funkci v nastaven Zjistěte v ce o obsahu pro dospěl TIP Změny ulož te tak pokračov n m na …Prvn z vod do vrchu Knov z Olšany se uskutečnil v roce 1924, startovalo tehdy 13 strojů Knov zsk z vod našel takovou odezvu u z vodn ků, div ků i pořadatelů, že byl v roce 1925 poř d n jako z vod n rodn Těchto z vodů se mimo jin z častnili z vodn ci jako např Čeněk Junek, Eliška Junkov , hrabě
31 | 122 | 189 | 171 | 176