Erhvervsphd Innovationsfonden


medlem af Erhvervsforskerudvalget EFU i Innovationsfonden med ansvar for ErhvervsPhD samt ErhvervsPostdoc Periode 2016 → 2018 Sted for afholdelseKravene til det EU finansierede Marie Curie program er en smule anderledes end de erhvervs ph d er man kan s ge gennem Innovationsfonden For at opn et fuldt finansieret forskningsprojekt med samarbejdspartnere fra b de den akademiske verden og erhvervslivet, skal du involvere to v rtslande, der lever op til en r kke kravDen ErhvervsPhD studerende er ansat i en virksomhed i Danmark og samtidig indskrevet p et universitet Den studerende deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet og bruger al arbejdstid begge steder p projektet og uddannelsenErhvervsPhD eller ErhvervsPostdoc projekter i samarbejde med virksomheder •Ny iv rks tterpilot ordning for nyuddannede med st rke iv rks tterid er 12 • Innovationsfonden engagerer sig aktivt i investeringer ved for eksempel at …Har du en kandidatgrad, kan du som ErhvervsPhD studerende gennemf re et tre rigt, erhvervsrettet forsknings Innovationsfonden finansierer en del af din l n i virksomheden og dine rejseudgifter samt d kker universitetets udgifter i forbindelse med projektet Virksomheden finansierer restenErhvervsPhD ErhvervsPhD ordningen st ttes og administreres af Innovationsfonden En ErhvervsPhD er et 3 rigt erhvervsrettet forskningsprojekt Den ErhvervsPhD studerende er ansat i den private eller i nogle tilf lde offentlige virksomhed, der s ger Innovationsfonden om st tte til projektet og den studerende ans ttes med l n iErhvervsPhD ErhvervsPhD ordningen st ttes og administreres af Innovationsfonden En ErhvervsPhD er et 3 rigt erhvervsrettet forskningsprojekt Den ErhvervsPhD studerende er ansat i den private eller i nogle tilf lde offentlige virksomhed, der s ger Innovationsfonden om st tte til projektet og den studerende ans ttes med l n iEn ErhvervsPhD er et tre rigt erhvervsrettet ph d projekt, hvor den studerende ans ttes i en privat virksomhed og samtidig indskrives p et universitet ErhvervsPhD ordningen h rer nu under InnovationsfondenEn ErhvervsPhD er et tre rigt erhvervsrettet ph d projekt, hvor den studerende ans ttes i en privat virksomhed og samtidig indskrives p et universitet ErhvervsPhD ordningen h rer nu under InnovationsfondenVestas Wind Systems A S, the global wind power market leader, is looking for a highly qualified candidate for an Industrial PhD project New production paradigms for wind turbines to be made in collaboration with Technical University of Denmark, a world leading university in wind power The project is funded by Innovationsfonden in DK• Innovationsfonden giver derudover op til 100 000 kr til rejser og kurser til ErhvervsPhD ’en • Erhvervs PhD studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet men bruger al sin tid p ErhvervsPhD projektetDenne rapport er et uddrag lavet af Innovationsfonden p baggrund af en l n gere evaluering og dertilh rende intern baggrundsrapport 1 2 Centrale konklusioner Evalueringen viser, at langt de fleste adspurgte v rtsvirksomheder har opn et – eller forventer at opn – resultater af deres ErhvervsPhD projekterDen ene ErhvervsPhd er lagt i faste rammer af Innovationsfonden , som er en offentlig myndighed, der bidrager konomisk L s mere Den anden ordning er noget mere fleksibel og indeb rer normalt, at man indskrives p deltid efter n rmere aftale mellem instituttet og en ekstern samarbejdspartnerInnovationsfonden uddeler hvert r midler til nye initiativer, som skaber v kst og arbejdspladser gennem viden Vi investerer i Grand Solutions Virksomheder og universiteter der i samarbejde l ser samfundsudfordringer og skaber v kst InnoBooster Virksomheder og forskere med en st rk id , der har brug for ny viden Talenter Kandidater der s ger en ErhvervsPhD , …ning til en ErhvervsPhD skal din virksomhed tilh re den private sektor, have en lokation i Danmark og kunne underst tte projektet konomisk gennem alle tre r ErhvervsPhD ordningen admini streres af Innovationsfonden Der kan ans ges to gange rligt • Ans gningsprocessen sker i samarbejde med det p g l dende forskningsmiljInnovationsfonden d kker op til 17 000 kr om m neden af den Erhvervs ph d studerendes l n Kender du mulighederne i Innovationsfondens Erhvervs ph d Softwarevirksomheden Deon Digital Denmark og K benhavns Universitet DIKU indleder nu et samarbejde i et ErhvervsPhD forl b, som bliver st ttet af Innovationsfondeninnovationsfonden erhvervsphd By mesterlodden 35 2820 gentofte November 8, 2022 dispositionsret ejerlejlighed fures kommune milj og teknikHvordan s ger man ErhvervsPhD og Erhvervspostdocs Krav til ans ger, ans gningsprocessen, succesrater og gode r d Maja Gammelg rd Petersen, Innovationsfonden Kl 11 55 Opsamling og tak for i dag Julie Sommerlund, prodekan for omverdensrelationer Kl 12 00 Tak for i dag,Erhvervs ph d En erhvervs ph d er for dig, der vil kombinere den akademiske verden med praktisk erfaring Som erhvervs ph d laver du dit projekt i samarbejde med b de IT Universitetet og en privat virksomhed eller en offentlig institutioninnovationsfonden erhvervsphd l n kildeg rd privatskole anmeldelse November 9, 2022 indefrysning af grundskyld 6 00 amErhvervsPhD projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden under sagsnummer 1044 00144B Projektet foretages i samarbejde med PFA Pension og K benhavns Universitet Virksomhedsvejlederne for projektet er Kristian Buchardt og Lars Frederik Brandt Universitetsvejlederne for projektet er Mogens Steffensen og Christian FurrerAnnonceret Puljenavn og link Tilskudsmyndighed Ans gningsfrist 13 12 2022 Arbejdsmilj forskningsfonden Arbejdstilsynet ikke ben 01 02 2022 Arbejdsmilj puljen pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i mindre private og offentlige virksomhederIRIS Group har gennemf rt en evaluering af effekterne af de i alt 52 offentlige erhvervsPhD projekter, som har modtaget st tte fra Innovationsfonden i perioden 2010 2014 Evalueringen viser, at st rstedelen af de offentlige v rtsinstitutioner generelt er tilfredse med ordningen, og at de har opn et – eller forventer at opn – positiveEfter bevilling fra Innovationsfonden • kopi af bevillingstilsagn til universitetet Innovationsfonden sender det til vejlederen • Underskriftark vedr bevillingstilsagn – husk at f vejleders underskrift f rst BSS konomi sender arket og kopi af indskrivningsbrevet n r det foreligger videre til rette vedkommende, efterInformation om mulighederne for ph d uddannelse p K benhavns Universitet og kontakt til universitetets seks ph d skolerTemplate Erhvervs PhD , Innovationsfonden Grant number 77400 Project abstract It is the project s aim to create a fast, reliable closed loop control system for Tasso s continuous casting unit that will increase the company s product quality and production rate Such systemsIndustrial PhD erhvervsPhD A close collaboration between an organization and the Doctoral School The PhD student is employed in an organization and enrolled at the Doctoral School simultaneous For more information check the website of …Ekstern finansiering Ekstern finansiering vil sige, at du ikke s ger p baggrund af et stipendieopslag ved Det Humanistiske Fakultet, men derimod finder midler andetsteds til at d kke b de indskrivningsgebyret til d kning af vejledning, bed mmelse og andre projektudgifter, l nmidler fors rgelse i de 36 m neder, forskeruddannelsen er normeret til, og eventuelle …Erfaringer fra en ErhvervsPhD studerende v Henning Heldbjerg, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og Dansk Ornitologisk Forening Supplerende erfaringer fra ErhvervsPhD studerende og vejledere v programr dgiver Klaus Ammitzb ll, Innovationsfonden TID OG STED Aarhus mandag d 27 2 kl 16 30 –18 00Alfa Laval, en af de verdensf rende leverand rer til marineindustrien, har i et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet optimeret teknologien bag scrubbere, som nedbringer svovludledningenRef A C51D4264B52E461B9FC00C0B651BE7B7 Ref B VIEEDGE2606 Ref C 2022 05 16T15 29 32ZVestas Wind Systems A S, the global wind power market leader, is looking for a highly qualified candidate for an Industrial PhD project New production paradigms for wind turbines to be made in collaboration with Technical University of Denmark, a world leading university in wind power The project is funded by Innovationsfonden in DKmedlem af Erhvervsforskerudvalget EFU i Innovationsfonden med ansvar for ErhvervsPhD samt ErhvervsPostdoc Periode 2016 → 2018 Sted for afholdelseErhvervsPhD eller ErhvervsPostdoc projekter i samarbejde med virksomheder •Ny iv rks tterpilot ordning for nyuddannede med st rke iv rks tterid er 12 • Innovationsfonden engagerer sig aktivt i investeringer ved for eksempel at …• Innovationsfonden giver derudover op til 100 000 kr til rejser og kurser til ErhvervsPhD ’en • Erhvervs PhD studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet men bruger al sin tid p ErhvervsPhD projektetErhvervsPhD ErhvervsPhD ordningen st ttes og administreres af Innovationsfonden En ErhvervsPhD er et 3 rigt erhvervsrettet forskningsprojekt Den ErhvervsPhD studerende er ansat i den private eller i nogle tilf lde offentlige virksomhed, der s ger Innovationsfonden om st tte til projektet og den studerende ans ttes med l n iErhvervsPhD ErhvervsPhD ordningen st ttes og administreres af Innovationsfonden En ErhvervsPhD er et 3 rigt erhvervsrettet forskningsprojekt Den ErhvervsPhD studerende er ansat i den private eller i nogle tilf lde offentlige virksomhed, der s ger Innovationsfonden om st tte til projektet og den studerende ans ttes med l n iHar du en kandidatgrad, kan du som ErhvervsPhD studerende gennemf re et tre rigt, erhvervsrettet forsknings Innovationsfonden finansierer en del af din l n i virksomheden og dine rejseudgifter samt d kker universitetets udgifter i forbindelse med projektet Virksomheden finansierer restenDen ene ErhvervsPhd er lagt i faste rammer af Innovationsfonden , som er en offentlig myndighed, der bidrager konomisk L s mere Den anden ordning er noget mere fleksibel og indeb rer normalt, at man indskrives p deltid efter n rmere aftale mellem instituttet og en ekstern samarbejdspartnerEn ErhvervsPhD er et tre rigt erhvervsrettet ph d projekt, hvor den studerende ans ttes i en privat virksomhed og samtidig indskrives p et universitet ErhvervsPhD ordningen h rer nu under InnovationsfondenEn ErhvervsPhD er et tre rigt erhvervsrettet ph d projekt, hvor den studerende ans ttes i en privat virksomhed og samtidig indskrives p et universitet ErhvervsPhD ordningen h rer nu under InnovationsfondenHvordan s ger man ErhvervsPhD og Erhvervspostdocs Krav til ans ger, ans gningsprocessen, succesrater og gode r d Maja Gammelg rd Petersen, Innovationsfonden Kl 11 55 Opsamling og tak for i dag Julie Sommerlund, prodekan for omverdensrelationer Kl 12 00 Tak for i dag,Innovationsfonden uddeler hvert r midler til nye initiativer, som skaber v kst og arbejdspladser gennem viden Vi investerer i Grand Solutions Virksomheder og universiteter der i samarbejde l ser samfundsudfordringer og skaber v kst InnoBooster Virksomheder og forskere med en st rk id , der har brug for ny viden Talenter Kandidater der s ger en ErhvervsPhD , …ning til en ErhvervsPhD skal din virksomhed tilh re den private sektor, have en lokation i Danmark og kunne underst tte projektet konomisk gennem alle tre r ErhvervsPhD ordningen admini streres af Innovationsfonden Der kan ans ges to gange rligt • Ans gningsprocessen sker i samarbejde med det p g l dende forskningsmiljInnovationsfonden finansierer en del af erhvervsforskerens l n og rejseudgifter samt univer sitetets udgifter til projektet Vi stiller krav til projektet B de ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc projekter skal have forskningsm ssig v rdi og et kom mercielt potentiale for din virksomhed Og rettighederne ligger hos jerErhvervsPhD projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden under sagsnummer 1044 00144B Projektet foretages i samarbejde med PFA Pension og K benhavns Universitet Virksomhedsvejlederne for projektet er Kristian Buchardt og Lars Frederik Brandt Universitetsvejlederne for projektet er Mogens Steffensen og Christian FurrerIRIS Group har gennemf rt en evaluering af effekterne af de i alt 52 offentlige erhvervsPhD projekter, som har modtaget st tte fra Innovationsfonden i perioden 2010 2014 Evalueringen viser, at st rstedelen af de offentlige v rtsinstitutioner generelt er tilfredse med ordningen, og at de har opn et – eller forventer at opn – positiveIndustrial PhD erhvervsPhD A close collaboration between an organization and the Doctoral School The PhD student is employed in an organization and enrolled at the Doctoral School simultaneous For more information check the website of …L s mere om ErhvervsPhD ordningen hos Innovationsfonden S dan finansierer du din forskeruddannelse Der findes forskellige m der at finansiere en forskeruddannelse p – det kan enten v re en intern eller en ekstern ans ttelseI hvert fald ikke p HUM og heller ikke i forhold til Innovationsfonden Derudover vil jeg mene, at du, n r du er f rdig som ErhvervsPhD , trods alt har en bedre virksomhedsforst else end en almindelig ph d Selvom du ikke n dvendigvis indg r i deres dagligdag, s giver det alligevel en bedre f ling med erhvervslivetEfter bevilling fra Innovationsfonden • kopi af bevillingstilsagn til universitetet Innovationsfonden sender det til vejlederen • Underskriftark vedr bevillingstilsagn – husk at f vejleders underskrift f rst BSS konomi sender arket og kopi af indskrivningsbrevet n r det foreligger videre til rette vedkommende, efterInformation om mulighederne for ph d uddannelse p K benhavns Universitet og kontakt til universitetets seks ph d skolerInnovationsfonden har til form l at yde st tte til nye initiativer og ideer, som skaber v kst og arbejdspladser gennem viden L ngerevarende projekter partnerskaber med fokus p forskning, udvikling og eller kommercialisering, mindre virksomheder, iv rks ttere og forskere med gode udviklingsplaner samt studerende, nyuddannede eller forskere, som nsker at blive …Ekstern finansiering Ekstern finansiering vil sige, at du ikke s ger p baggrund af et stipendieopslag ved Det Humanistiske Fakultet, men derimod finder midler andetsteds til at d kke b de indskrivningsgebyret til d kning af vejledning, bed mmelse og andre projektudgifter, l nmidler fors rgelse i de 36 m neder, forskeruddannelsen er normeret til, og eventuelle …Erfaringer fra en ErhvervsPhD studerende v Henning Heldbjerg, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og Dansk Ornitologisk Forening Supplerende erfaringer fra ErhvervsPhD studerende og vejledere v programr dgiver Klaus Ammitzb ll, Innovationsfonden TID OG STED Aarhus mandag d 27 2 kl 16 30 –18 00Funding til innovation I tabellen nedenfor finder du adskillige muligheder for at s ge finansiering disse er dog kun et udvalg af de muligheder du har som forsker De forskellige fonde varierer i forhold til ans gningskrav, ans gningsfrekvens, bel bsst rrelse, samt hvilke forpligtigelser der f lger med Hvis du nsker yderligereInnovationsfonden , at det f rer til en l nnet stilling Parterne vil dog, afh ngig af kandi datens nuv rende ans ttelsesforhold, v re bne for afl nning i en periode i forbindelse med projektans gningen Innovationsfonden stiller en r kke betingel ser til kandidaten, bl a om uddannelses grad og karaktergennemsnit, der skal v reRetsinformation dk er indgangen til det f lles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle g ldende love, bekendtg relser og cirkul rer m v Der er ogs adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmandog innovationsfonden , som tildeles indskrivningsinstitutionen, dvs ErhvervsPhD midler og r dsmidler fra Det Frie Forskningsr d, Det Strategiske Forskningsr d samt R det for Teknologi og Innovation Her anf res ogs de midler, institutionen modtager til d kning af administration, vejledning mm af ErhvervsPhD ’erneAns gningsregistreringsskema – K benhavns Universitet SCIENCE Forskning Ans gningsregistrering gt gt gt Dette skema skal ikke l ngere benyttes G i stedet til ans gningsbudgetsystemet NIMBUS p Forskerportalen lt lt ltMedlemsstaternes oplysninger om statsst tte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning EU nr 651 2014 af 17 juni 2014 om visse kategorier af st ttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 ogMedlemsstaternes oplysninger om statsst tte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning EU nr 651 2014 af 17 juni 2014 om visse kategorier af st ttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 ogAlfa Laval, en af de verdensf rende leverand rer til marineindustrien, har i et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet optimeret teknologien bag scrubbere, som nedbringer svovludledningen
122 | 98 | 91 | 155 | 158